Republi?ko takmim?enje u gimnastici

sreda, 30 april 2014 13:32 Nenad Nasti?
Štampa

U naem gradu odrano je republi?ko takmi?enje u sportskoj gimnastici. Od 10 najboljih ekipa (kola) iz cele Srbije, ekipa Medicinske kole u sastavu Tijana Ilic IV-5, Neda Stojanovic IV-1, Andjela Filipovic III-7, Katarina Blagojevic I-3, predvo?ene profesorom Aleksandrom Mateji?em, osvojile su drugo mesto. Prvo mesto zauzela je Gimnaija iz Novog Sada, a tre?e mesto Gimnazija iz Nia.

Ovo je tre?a godina za redom kako u?enice Medicinske kole osvajaju nagrade na republi?kom takmi?enju iz gimnastike.

Ekipa Medicinske kole posebno se zahvaljuje svojim drugarima na velikoj podrci.

Galeriju slika pogledajte na naoj facebook stranici.