Podešavanja

Medicinska škola Kruševac

Nalazite se ovde: Početak
četvrtak, 09 feb 2023

Marković Marija

El. pošta Štampa PDF

Marković Marija je nastavnik predmeta patologija i higijena sa zdravstvenim vaspitanjem.

Patologiju predaje u odeljenjima II-1, II-2, II-3, II-5, II-6 i II-7.

Higijenu sa zdravstvenim vaspitanjem predaje u odeljenjima II-1, II-2, II-3 i II-7.

Odeljenjski starešina je odeljenja II-7.