Podešavanja

Medicinska škola Kruševac

Nalazite se ovde: Po?etak » O školi » Škola kroz istoriju
nedelja, 17 nov 2019
Greška
  • XML Parsing Error at 1:664. Error 9: Invalid character

El. pošta Štampa PDF

Najstarija fotografija

Medicinska škola u Kruševcu je škola duge tradicije. Osnovana je 1948. godine. Tada je po?ela sa jednim odeljenjem lekarskih pomo?nica, a narednih godina upisivala je onoliko odeljenja koliko je moglo da se smesti u internat, jer je škola bila internatskog tipa. Iz godine u godinu broj odeljenja i zanimanja se pove?avao.

Školske 1963/1964. godine, škola proširuje svoju delatnost otvaranjem odseka za laboratorijske tehni?are.

Od školske 1977/1978. godine, po?inje reforma srednjeg usmerenog obrazovanja, pa se ukidaju stari programi medicinske škole i uvode novi programi za zajedni?ke osnove i druge faze srednjeg usmerenog obrazovanja i vaspitanja. U procesu ove radikalne promene u pedagoškoj koncepciji škole dolazi do udruživanja u obrazovni centar "Bosa Cveti?". Formiranjem centra Medicinska škola je iz Kosan?i?eve ulice (današnja zgrada Geodetske uprave) prešla u zgradu Gimnazije.

Medicinska škola je školske 1991/1992. godine, pored odeljenja medicinskih sestara-tehni?ara upisala i jedno odeljenje fizioterapeutskog tehni?ara i jedno odeljenje li?nih usluga (muški i ženski frizer).

Oktobra 1993. godine, škola je preseljena u zgradu Više škole za obrazovanje vaspita?a, u kojoj je i danas.

Školske 1995/1996.godine, upisane su prve generacije farmaceutskog i kozmeti?kog tehni?ara koji su školske 1998/1999. godine završili školovanje.

Školske 2001/2002. godine upisana je prva generacija zubnih tehni?ara, a školske 2010/11. godine i prva generacija medicinskih sestara-vaspita?a. Na taj na?in je zaokruženo profilisanje škole, koja danas školuje u?enike u odeljenjima medicinskih sestara-tehni?ara, zubnih tehni?ara, fizioterapeutskih tehni?ara, farmaceutskih tehni?ara, ginekološko-akušerskih sestara-tehni?ara i medicinskih sestara-vaspita?a.

S obzirom na stalne probleme sa nedostatkom prostora, poslednjih godina izvršena je adaptacija zgrade. Dogra?en je njen deo - 3 kabineta i 3 klasi?ne u?ionice, ?ime je rešen deo prostornih problema. U toku školske 2004/2005. godine opremljen  je kabinet za zubne tehni?are, zamenjena stolarija u u?ionicama. U školskoj 2005/2006. godini škola je priklju?ena na gradski toplovod. Opremljeni su kabineti za zdravstvenu negu, zubne tehni?are, fizioterapeute, kabineti za farmaceutsku tehnologiju, anatomiju i biologiju. Time su stvoreni uslovi da današnja Medicinska škola postane savremena, moderna škola koja svojim u?enicima pruža sve uslove za optimalan rad i u?enje.